Sulfat och sulfit

Sulfat och sulfit är två välkända begrepp inom pappersindustrin. De har funnits med under en längre tid och många har hört talats om dem, men det står inte alldeles klart för alla vad de har specifika roller under papperstillverkningen. Faktum är att endera av ämnena figurerar i nästan all papperstillverkning i hela världen. Sulfit var ursprungligen det vanligaste ämnet och fick snabbt en stor utbredning, men det har allteftersom ersatts av den modernare sulfatprocessen. Fortfarande går det dock att se exempel på båda processerna runt om på svenska pappersbruk. Sverige är ett land med traditionellt stor pappersmassatillverkning vilket har gjort att pappersfabriker är en vanlig syn runt om i landet.

 

Sulfit var en amerikansk uppfinning som Benjamin Chew tog patent på 1867, men det skulle dröja ett knappt decennium innan det började användas i stor skala. Då var det också en svensk som tog tekniken till Europa och såg till att pappersindustrin revolutionerades. Han hette Carl Daniel Ekman och var en kemist som intresserade sig för olika typer av pappersprocesser. Han var verksam vid Bergviks pappersfabrik som snart började använda sig av sulfit i processen. Fördelarna med ämnet var att det inte missfärgades lika lätt vilket var praktiskt för olika typer av papper som sedan skulle säljas i handeln. Än idag används sulfit när det kommer till att tillverka speciella sorters papper som kräver mer finess, men det blir allt färre fabriker som använder sig av sulfitprocessen.Sulfat och sulfit 2

 

Sulfit hade dock några betydande nackdelar när det kom till att massproducera papper till detaljhandeln. En sådan nackdel var att sulfit inte hade en tillräckligt bra slitstyrka för att tåla olika former av påfrestningar. Därför började pappersindustrin experimentera med ett ämne vid namn sulfat. Det gav papperet längre livslängd och fler användningsområden. Sulfat har idag till stora delar ersatt sulfit eftersom papperskvaliteten är avgörande för försäljningen. Numera är det bara en mycket liten del som fortfarande använder sulfit.

 

Papper är en viktig del inom många områden. Ett exempel på det är konst och litografier där det ofta är papper som används som den slutgiltiga bakgrunden efter att motivet först har tryckts på andra material. Om du vill lära dig mer om konst kan Yrjö Edelmann vara en konstnär i din smak.

 
 

About the author

More posts by