Papprets historia

Papper är ett av våra mest använda material. Vi använder papper till att lagra och sprida information i böcker, tidningar och dokument men papper används även somFinal edition of The British Gazette 13 May 1926 förpackningsmaterial. Papper tillverkas genom att frigöra cellulosafiber ur trä. Fibrerna frigörs antingen genom en mekanisk eller kemisk process så att man får en pappersmassa. Pappersmassan blandas med vatten och pressas mellan valsar. Sedan torkas pappret mot uppvärmda torkcylindrar. Till sist görs en sista behandling där pappret bland annat jämnas och beskärs beroende på vad pappret ska användas till. Olika träslag ger olika papperstyper.

Kineserna var först

Det moderna pappret är en efterträdare till papyrus och pergament. Den första papperstillverkningen skedde i Kina redan på 100-talet. Först på 600-talet spreds pappret till Japan. Århundradena därefter spreds det genom Samarkand till den arabiska världen. På 1000-talet nådde papperstillverkningen Spanien men det dröjde ytterligare några sekler innan pappret kom till de nordliga delarna av Europa. Papper blev populärt vid tillverkning av böcker. Senare användes det även till att göra tidningar. Idag väljer allt fler tidningar att minska sina pappersupplagor och går istället över till digitala alternativ. tredagars på papper är det som gäller för Laholms Tidning 2017. Det återstår att se om läsarna är villiga att haka på den digitala trenden.

Pile of newspapers, selective focusPapper gjordes av slitna kläder

Det europeiska pappret tillverkades länge av lump – det vill säga av slitna bomulls- och linnevävnader. Ända fram till början av 1800-talet skedde papperstillverkningen för hand. Det var en arbetskrävande process och därför var papper länge ett dyrt material. På 1800-talet uppfanns dock en mängd olika pappersmaskiner som automatiserade tillverkningsprocessen och gjorde pappret billigare. Den ökade pappersproduktionen gjorde att det inte längre fanns tillräckligt med lump för att möta behoven. Då började man istället använda råmaterial ur växtriket. Först användes halm och kort därefter övergick man till att använda trä. På 1870-talet inleddes kemisk pappersproduktion som liknade de produktionsmetoder som moderna pappersbruk använder.

 
 

About the author

More posts by