Pappersbrukens historia i Sverige

Idag finns det 57 massa- och pappersbruk i Sverige som med sina effektiva produktionsmetoder förser vårt land med allt papper det behöver för alla de varierande användningsområdena papper har – tidningspapper, skrivpapper och förpackningar för att bara nämna några. Hur har vi kommit hit?

Det första pappersbruket i Sverige anlades i Söderköping så tidigt som på 1520-talet av biskop Hans Brask, annars bäst känd för sin så kallade ”brasklapp” som han stack in under sigillet på beslutet att avsätta ärkebiskopen Gustaf Trolle 1517. Brask anlade 1523 ett kombinerat pappersbruk och boktryckeri, som var verksamt fram till 1526. Det året lades båda verksamheterna ned på order av Gustav Vasa, vilket hade sin grund i att boktryckeriet tryckte antilutherska skrifter i en tid av reformation. Gustav Vasa anlade själv ett pappersbruk i Norrström, som senare flyttades till Uppsala av Gustav II Adolf.

År 1621 anlades det första bruket i Sverige som tillverkade finpapper, Uddby kvarn. Här tillverkades bland annat skrivpapper, omslagspapper till artilleriets krutladdningar och papper till de första sedlarna i Europa. Råvaran för pappersframställning var på den här tiden textillump, vilket skapade det numera utdöda yrket lumpsamlare åt pappersbruken.

Den första pappersmaskinen skapades av fransmannen Louis Roberts 1799, men de 91 pappersbruken som fanns i Sverige år 1831 var fortfarande samtliga handpappersbruk. Den första pappersmaskinen i Sverige installerades år 1832 på Klippans pappersbruk.Pappersbrukens historia i Sverige 1

I slutet av 1850-talet kom en annan utveckling av papperstillverkning som skulle bli mycket viktig för industrin. Då började man nämligen använda pappersmassa av massaved istället för lump. Som en följd av det grundades en rad träsliperier i Sverige för att förse pappersindustrin med massaved, det första så tidigt som 1857. Redan 20 år senare, under 1870-talet, uppfann man processer för att tillverka kemisk massa, vilket gav slutprodukter med betydligt högre kvalitet.

Under 1900-talet utökades antalet pappersbruk i Sverige, och med undantag från nedgångar under 1970- och 1980-talens industrikriser, har utvecklingen fortsatt till den situation vi har idag.

Om du själv funderar på att ge dig in i pappersindustrin som egenföretagare kommer du sannolikt att ha mycket att tänka på och många problem som måste lösas. Om du låter Fakturino hjälpa dig med fakturaköp behöver obetalda fakturor inte vara ett av de problemen.

 
 

About the author

More posts by