Pappers påverkan på miljön

250px-Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_ääresAllt fler av oss intresserar sig för miljön. Kanske undrar du om, och i så fall hur, pappret påverkar vår närmiljö. Det är viktiga frågor och du som konsument att göra medvetna val när du handlar ditt papper. Det finns många myter och papperstillverkning och miljö, några av dem kommer att tas upp i denna text. Naturorganisationen WWF har granskat pappersjättarna närmre och skrivit en rapport om sitt arbete och resultat. Totalt granskade de 19 papperstillverkare, varav åtta är verksamma i Sverige. Pappersindustrin har en stor global påverkan på miljön.

Myter angående papperstillverkning

Många svenska pappersföretag tar ansvar för miljön, men det är bra att det görs en regelbunden granskning av pappershjältar och pappersbovar. En myt är att papperstillverkningen bidrar till skövlandet av skog. Det stämmer inte. Det trä som används, kommer från gallring, toppar och flis. En annan seglivad myt är att skogarna krymper på grund av papperstillverkningen. Faktum är att Sverige har 50% mer skogsvolym än vi hade för 80 år sedan. En brännande fråga är kanske om själva tillverkningen skadar miljön? All papperstillverkning i Sverige ska följa den gällande lagstiftningen för att så liten påverkan på miljön som möjligt ska göras. All industri påverkar miljön i någon mån. Det gäller därför för alla papperstillverkare att hela tiden förbättra sin tillverkningsprocess och utveckla nya metoder som gör mindre skada. Exempelvis kan fabrikerna se över sin energiförsörjning, och använda sig av vatten- och vindkraft eller biobränsle.

 

 
 

About the author

More posts by