Papper används i alla möjliga olika sammanhang, framför allt för dokument, biljetter, notor, värdepapper och sedlar. Det finns en mängd olika typer av papper som är anpassade för olika användningsområden. Att tro att vi någonsin kommer att få ett pappersfritt samhälle är naivt men sannolikt så kommer pappershanteringen framöver att minska i takt med att den digitala tekniken utvecklas.

Papper kommer ursprungligen från träd men idag så återvinns en stor andel av de papper som vi använder oss av vilket gör att skövlingen av skog, på grund av papper, har minskat. Dock så är det många som vill ha en pappersversion i olika former som exempelvis sedlar, biljetter, fotografier och för avtal av olika slag. Ett företags administration är också mycket pappersintensiv där exempelvis fakturor, bokföringsunderlag, ordersedlar och mycket annat finns på papper.

Papper krävs också då man tillverkar reklam och andra detaljer som man kan erhålla från ett tryckeri i Stockholm som erbjuder olika pappersartiklar. Hos ett tryckeri så kan du beställa reklamblad, visitkort, kursmaterial och mycket annat som underlättar för ett företag att driva sin verksamhet effektivt.

Papper för sedlar

Vissa dokument kräver både en hög kvalité och en hög säkerhetsnivå så att de dels klarar av en längre tids kontinuerligt användande men också ska vara svåra att kopiera. Ett exempel på detta är sedlar som trycks på ett specialtillverkat papper som inte kommer från träd. Det papper som sedlar trycks på innehåller 75 procent bomull men och en del andra ämnen som exempelvis polyester vilket gör att papperet tål betydligt tuffare behandling än vad vanligt papper normalt klarar av. I samband med tillverkningen av papper så läggs även olika säkerhetsdetaljer in som magnetremsa, silvertråd och därefter så tryck vattenstämpeln papperet under högt tryck och hög värme. Själva trycket på sedelpapperet sker med avancerad teknik där man använder tryckplåtar och olika färger för olika sedlar.

Sedelpapperet och processen kring tillverkningen av sedelpapper gör att det är mycket svårt att förfalska sedlar idag.

Andra typer av papper

Vanligt papper kan hålla både ihop men även skriften läslig under många år framåt om papperet förvaras på ett sådant sätt så att de inte utsätts för värme, väta eller andra material som kan skada papperet. För vissa andra ändamål så tillverkas papper med en del plast och oftare i ett tjockare skikt så att papperet håller för en högre belastning och även klarar av vatten. Dessa papper används ofta för biljetter, affischer och andra papper som bland annat vistas utomhus.

Papper finns också i ett flertal olika varianter beroende på vad de ska användas till. Exempelvis så kan man välja mellan vanligt, vitt papper, designpapper som har olika mönster, kartongpapper eller bestruket papper där ytan har behandlats med olika material för att öka livslängden.