Papperets historia

Ordet papper härstammar etymologiskt från papyros, vilket var det grekiska namnet på växten Cyperus papyrus. Fibrerna från denna växt användes i det antika Egypten och runt Medelhavet för att skapa papyrus, som är tjockare än papper och som användes att skriva på. Papper uppfanns i Kina långt senare, runt år 105 e. Kr. Uppfinningen tillskrivs en tjänsteman vid det kejserliga hovet under Handynastin vid namn Tsai Lun. Hans papper ska ha tillverkats av fibrer från mullbärsträd, fiskenät, hampa och klädtrasor. Innan dess skrev man i Kina på ben eller bambu, vilket var tungt och klumpigt, och svårt att frakta. De som hade råd skrev på silke, men det var inte många som kunde betala det dyra priset. Läs mer om papprets föregångare på wikipedia.

Men papprets första syfte i Kina var inte att skrivas på, utan det användes för att skydda sköra bronsspeglar och gifter under transport. Man började skriva på papper runt 300-talet e. Kr., men det fortsatte användas som vaddering även efter det. En annan viktig funktion hos pappret idag, toalettpapper, började upptäckas i Kina runt år 875 e. Kr. Efter hand upptäckte man fler och fler nyttoaspekter med pappret, som tepåsar, under Tangdynastin, år 618-907, och sedlar, under Songdynastin, år 960-1279.Papperets historia 1

Enligt legenden spreds hemligheten om papperstillverkning till Arabvärlden och Mellanöstern via två kinesiska krigsfångar efter slaget vid Talas. Morerna förde sedan med sig papperskonsten till västvärlden när de tog över stora delar av Spanien och den iberiska halvön under 1000-talet. Tillverkningsprocessen förbättrades också. Araberna skapade bland annat maskiner för att göra processen mer effektiv, och redan under 800-talet var papper relativt lättillgängligt.

Från Spanien och Italien spred sig pappret norrut i Europa via Frankrike, Holland och Tyskland, och nådde Norden i slutet av 1500-talet. Fram till 1800-talet tillverkades pappret för hand, men sedan fransmannen Louis Robert uppfunnit en maskin som tillverkar pappret i en lång bana blev tillverkningen markant effektiviserad. Läs mer om den på tekniskamuseet.se

För dig med intresse för historia, så som papperstillverkning, finns hos Canal Digital, som erbjuder tv-abonnemang, ett brett utbud av kanaler.

 
 

About the author

More posts by