Papper och boktryckarkonsten

Ett av de största användningsområdena för papper genom historien har varit att bevara information, det vill säga att trycka böcker. Detta är något som människor har sysslat med i tusentals år, då det första belägget för information tryckt i en bok är från Kina, och har daterats till år 868: den så kallade Diamantsutran. Det var också i Kina som papperet uppfanns. Denna uppfinning hölls hemlig under lång tid, då den bevarades som en statshemlighet. Den avslöjades för världen då några kinesiska pappersmakare togs till fånga av araber på 700-talet, och köpte sin frihet med hemligheten.Dyalogus_creaturarum-s197

Till en början tryckte man i Kina sidorna med träblock, en teknik som använts sedan 200-talet i landet, men då på tyg. Runt år 1000 utvecklades dock denna teknik till att man skapade lösa typer för varje bokstav. Dessa kunde till exempel bestå av lera, koppar eller bly. Detta var dock en otymplig teknik för att trycka böcker, eftersom det var svårt att hantera de många typerna. När pappret kom till Europa togs därför utvecklingen av boktryckarkonsten över av européer. Det mest kända namnet i detta sammanhang är Johann Gutenberg, och det med rätta, då han runt 1445 tryckte den första boken i världen med rörliga typer. Tyskland blev efter detta boktryckarkonstens centrum under många år. Till Sverige kom den runt år 1483, tack vare de rika i landet: klostren, kungahuset och kyrkan. De anlitade boktryckare som förde med sig sina pressar till Sverige, och lät gjuta och snida typer på plats. Man tror att det äldsta boktryckeriet i Sverige låg på dåvarande Gråmunkeholmen, vilken numera kallas Riddarholmen. Med tanke på vilka som anlitade de första boktryckarna i landet är det förståeligt att de första böckerna som trycktes i Sverige var av religiös natur. Den allra första boken trycktes 1483, och hette Dialogus Creaturarum Moralizatus, vilket betyder ungefär ”Skapelsens sedelärande samtal”. Boken trycktes av Johan Snell, som var tyskfödd; den förste svenskfödde boktryckaren var Påfwel Grijs, som var verksam i Uppsala 1510.

Idag finns det så många böcker i världen att man omöjligt skulle kunna samla ens ett exemplar av varje bok på ett ställe. För att se ett exempel på det stora utbudet av böcker idag kan du gå in på Plusbok.se.

 
 

About the author

More posts by