Papper är en sak som vi alla har en relation till. Vi använder det dagligen för att anteckna saker på, till toalettbesöken eller för att läsa dagens nyheter på i form av tidningar. Papper är för många en nödvändighet som vi tar för givet att det alltid ska finnas nära en.

Vad är papper?

Materialet papper är hopfiltade fibrer som kan bestå av flera lager sammanfogade, och av olika storlekar. Fibrer i kartong är ofta grovkorniga medan fibrer i A4-blad är finkorniga. Pappret kan vara blekt så att det är vitt medan wellpapp ofta är oblekt och därför brunt.

Papper använder vi oss av i vardagen konstant. Det vore konstigt att föreställa sig en vardag utan papper för nutidsmänniskan. Däremot är kontorspapper en sak som inte är lika nyttjat längre, då vi rör oss mer åt digitala lösningar där all information kan fås via en PDF-fil eller liknande lösning.

Pappersmassa

Råvaran pappersmassa utvinns ur så kallat trävirke, som i sin tur kommer från skövlad skog. Då Sverige är ett land som är rikt på skog är vi också en stor exportör av trä till andra länder. Vår tillgång på skog överstiger vida den inhemska efterfrågan på trä.

Själva framställningen av pappersmassa sker på ett pappersmassabruk där pappersmassan också konverteras till olika typer av papper för marknaden. De kan också få i uppgift att framställa bambukläder för marknadens behov. Sådana saker som bomull- och linnefibrer används för exempelvis produktionen av tepåsar och kaffefilter.

Returpapp

Det är lönsamt för såväl pappersmassabruket och för miljön att återvinna använda pappersprodukter såsom toarullar, flingpaket och vadderade postpaket. Själva fibrerna kan återanvändas 6-7 gånger innan de blir obrukbara. På så sätt behöver inte lika mycket skog skövlas. Man kan återvinna kartong, tidningar, och papper hos närmsta återvinningsstation, om man nu inte har ett kartongkärl vid sin villa eller i sin bostadsrättsförening.

Det är tillåtet att inte återvinna sina förpackningar och tidningar, och det är en av de mest tacksamma produkterna att förbränna då inga farliga biprodukter uppstår (som vid plastförbränning). Man kan därför med gott samvete slänga pappersprodukter i soporna, även om det förstås rekommenderas ur en miljösynpunkt att återvinna även dem.

Köpa begagnade saker

Om du är student och vill spara pengar så kan det vara en mycket god idé att köpa begagnad kurslitteratur. Du sparar pengar samtidigt som du sparar på miljön, genom att ingen pappersmassa behöver framställas för att producera nya, tjocka böcker.

Varför är papper så populärt?

Papper kan göras såväl mjukt som hårt, det är användbart i många situationer, viktiga kontrakt skrivs på papper med mera. Det är också en produkt som är miljövänlig, och forskning pågår på hur man odlar fibrer till papper istället för att hugga ned trävirke och så vidare.