Tillverkningen av papper hör till branschen för Massa- och pappersindustrin, som är en del av skogsindustrin. I Sverige använder man de flesta olika trädslagen för att kunna tillverka papper och industrin är en betydande del av landets exportinkomster. Några av de vanligaste trädslagen man använder för papperstillverkning är tall, gran och björk.

Papper trots digitalisering

Redan på 90-talet hördes uttryck som ”pappersdöden” och många ansåg att datorer och mobiltelefoner helt skulle manövrera ut pappret som bärare av information ur människors liv. Trots att 8 av 10 svenskar har smarttelefoner är pappret dock långt ifrån borta. Ett stort intresse för anteckningsböcker och ett uppsving för vanliga papperskalendrar har kommit som en motreaktion menar en del branschkännare inom pappersindustrin. Inbjudningskort till bröllop och dop är andra områden där intresset för pappret snarare vuxit sig starkare. Även intresset för pocketar och pappersböcker har undgått att helt försvinna, vilket många experter ansåg skulle inträffa när digitaliseringen började ta fart.

Papper mer personligt

Det har blivit allt viktigare att kunna förmedla personliga budskap vilket digitaliseringen har svårt att helt konkurrera ut. Ett handskrivet inbjudningskort är svårt att matcha med digitala möjligheter. Många företag vill göra personliga reklamprodukter, med alltifrån pappersark med logotyper eller varför inte en mössa med tryck, vilket gett behovet av fysiska reklamartiklar ett större spelrum. Även om det papperslösa kontoret länge varit ett pågående faktum, finns även behovet för mer specialtillverkade lösningar, där pappret fortfarande har en roll att spela. Idag kan även användandet av returpapper signalera en miljömedvetenhet hos företag och många designers tycker att den mer slitna och grå tonen som returmassan ofta framhåller, är betydligt vackrare och modernare. När det kommer till läsbarhet för längre texter, är det fortfarande det klassiska vita som gäller.

Började 1520

I Sverige kom förmodligen det första pappersbruket redan 1520, i Söderköping. Gustav Vasa anlade också ett pappersbruk i Norrström, som senare kom att tillverka bland annat papper till Europas första sedlar. Papperet var från början framställt av så kallat textillump, men då fransmannen Louis Roberts uppfann den första pappersmaskinen 1799 kom startskottet för den större industrialiseringen av papperstillverkning på allvar. I Sverige kom produktionen av papper igång på riktigt i slutet av 1850-talet och man började förlita sig på massa ur massaved istället för den mer traditionella lumpen. Även i grannlandet Finland har pappersindustrin haft en stor roll att spela och där var tillverkningen länge den tredje största i världen. Idag är både Finland och Sverige top 10 placerade, och leder tillverkningen av papper med länder som Kina, USA och Japan.

Tre snabba fakta om papper

  • Det första tillverkade pappret som man känner till är troligen tillverkat i Kina cirka 100 år e.kr.
  • Både ”pappret” och ”papperet” är rätt att säga.
  • Papper är en minst sagt mångfacetterad produkt med över 50 000 olika användningsområden och möjligheter.