Origami

Origami uppstod först i Japan, med användes tidigt även i Europa, och det finns inga entydiga bevis på om den europeiska pappersvikningskonsten var en följd av den japanska eller om den uppstod självständigt. Ordet som vi idag använder, origami, är i vilket fall japanska, och är en sammansättning av orden ori, ’att vika’ och kami, ’papper’.

De första tecknen på pappersvikningskonst i Europa visar sig runt år 1490, medan den japanska pappersvikningskonsten har sitt ursprung på 500-talet, när buddhistiska munkar förde med sig papper in i landet. Till en början användes origamin endast för religiösa ceremonier, eftersom papper var dyrt. Under perioden Heian i Japans historia, år 794-1185, användes fjärilar vikta av papper vid bröllop för att symbolisera bruden och brudgummen. Denna tradition refereras i en dikt av poeten Ihara Saikaku från 1680, vilket betyder att origami var en viktig del av japansk kultur redan då. Den första boken om origami i Japan utkom år 1797. Läs mer om origamins historia på wikipedia.

De flesta som utövar origami föredrar att vika pappret mot en platt yta, men vissa purister menar att inga verktyg bör användas vid vikningen, och att den ska utföras i luften. Om man vill använda verktyg är till exempel ett falsben behjälpligt för att skapa skarpa veck. Andra hjälpmedel är gem, som kan användas för att hålla fast vecken, och pincetter, för att göra väldigt små veck.Origami 2

Origami är egentligen en paraplyterm för många olika typer av pappersvikningstekniker. Ett exempel är kirigami, som tillåter att pappret skärs eller klipps. I modern tid har denna form av papperskonst dock kommit att betraktas som separat, och räknas inte längre till origamin, som den gjorde ursprungligen. Andra tekniker, som fortfarande räknas som origami, är wet-folding, då pappret fuktas för att möjliggöra att skapa mjukare linjer, och action origami, då vikaren skapar en figur som rör på sig på olika sätt. Läs mer om olika tekniker på wikipedia.

Origami går att skapa med alla papper som kan behålla formen av en vikning, till exempel sedlar, men vissa typer är speciellt utvecklade för just origami. En av de vanligaste och billigaste papperssorterna kallas kami, som helt enkelt betyder ’papper’ på japanska. Det är ett tunt papper som är lätt att vika, och som ofta har ett enklare mönster eller helt enkelt är färgat. Ett något dyrare papper är folie med pappersbaksida. Det har egenskapen att det behåller formen av vecken väldigt bra. Läs mer om olika papper som lämpar sig för origami på wikipedia.

Origami är inte bara en konstform, utan fullt av symbolik. Den klassiska vikta tranan av papper har använts vid flera fredsdemonstrationer, till exempel i Thailand. Läs mer om den händelsen på svd.se

 
 

About the author

More posts by